urban_roma [English version below]
Crina Marina Morteanu, George Vasilescu

Vernisaj: Miercuri, 10 februarie 2016, orele 19:00

10-29 februarie 2016
Program de vizitare: miercuri și vineri între orele 15:00-19:00, joi între orele 16:00-20:00
tranzit.ro/ București, Str. Gazelei nr. 44, sector 4 

“urban_roma” este o colecție de peste 300 de fotografii de familie, selectate de feminista Crina Marina Morteanu din arhivele personale ale familiei și prietenilor săi, majoritatea din cartierul Ferentari. Fotografiile prezintă romi din mediul urban, în cadre familiare și suprinși în diferite momente din viața lor, de-a lungul mai multor generații, din anii 1950 până la sfârșitul anilor 1980. Ne întâlnim astfel cu o imagine neașteptată a familiilor și persoanelor aparținând etniei rome, fără stereotipuri și exotism, recognoscibilă prin posturi, decor sau atitudine de către oricine a trăit în această epocă. În expoziția de la tranzit.ro/ București este prezentată o selecție de fotografii originale iar întreaga colecție poate fi răsfoită, împreună cu textele și poveștile însoțitoare, pe blogul dedicat proiectului de către Crina Marina Morteanu: https://urbanroma.wordpress.com/ 

În dialog cu aceste fotografii alb-negru și fragile prezentăm cea mai recentă serie de picturi realizate de George Vasilescu, „Portrete de femei rome”. George Vasilescu este un tânăr artist rom care a atras atenția scenei de artă bucureștene în 2014, când a expus la Muzeul Țăranului Român o serie de portrete ale unor cântăreți faimoși de manele. Contrastând cu acele picturi pop iconice, portretele femeilor rome (create după modele reale) sunt într-o scară umilă, vibrante în prezența lor, fiecare individualizată și fără a deveni nici un moment generice.

Atât Crina Marina Morteanu cât și George Vasilescu ne înfățișează în aceste proiecte gesturi de afirmare puternică: a unei identități asumate, a unei genealogii și nu în ultimul rând a unui omagiu către romii urbani, cei care sunt vecini, concetățeni, eroi și uneori prieteni.

Pentru mai multe informații despre expoziție și despre evenimentele conexe vă rugăm să urmăriți website-ul nostru: http://ro.tranzit.org/en/calendar/bucuresti, pagina de Facebook: https://www.facebook.com/tranzitro sau să scrieți pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Crina Marina Morteanu a lucrat 15 ani în cadrul inițiativelor societății civile din România, fiind interesată în special de promovarea și apărarea drepturilor minorității rome și a drepturilor femeilor. A absolvit Facultatea de Asistență Socială, a finalizat studiile de masterat în Gen și Politici Publice și din 2014 a obtinut titlul de doctorat în Științe Politice. În 2008, Morteanu a fost co-autoarea unui raport privind mariajele forțate. Este membră co-fondatoare a Centrului de Studii Juridice a Drepturilor Omului, unde coordonează proiecte și cercetări privind viața femeilor rome.

George Vasilescu este artist, stabilit la București și lucrează cu pictură, sculptură, ceramică și alte medii, atât într-o direcție de un figurativ intens cât și în diferite forme de abstracție, explorând o varietate de subiecte, de la cele legate de istoria și cultura romilor, la altele mai universale și existențiale. A expus în diferite instituții în țară și în străinătate, precum: Biblioteca metropolitană București, Arcub, Muzeul culturii romilor (2015), Graz Stadtmuseum, Staatsgalerie Stuttgart, Muzeul Țăranului Român (2014), Gallery of Asiatic Society din Bangladesh (2008) și altele. Colaborează cu Galeria Kai Dikhas din Berlin.

------------------------------------------

urban_roma 
Crina Marina Morteanu, George Vasilescu

Opening: Wednesday, 10 February 2016, 7 pm

10-29 February 2016
Visiting hours: Wed. and Fri., 3-7 pm, Thu., 4-8 pm
tranzit.ro/ București, Str. Gazelei nr. 44, sector 4 

“urban_roma” is a collection of more than 300 family photographs, selected by feminist Crina Marina Morteanu from the personal archives of her family and friends, mostly in Bucharest’s 5th district. The photographs show Roma people from the urban environment, in their familiar setting and through different moments of their lives, throughout a few generations, from the 1950s to the late 1980s. They reveal an unexpected image of families and individuals belonging to the Roma ethnicity, devoid of stereotypes and exoticism, strikingly recognizable as poses, environment or attitude for anyone who has lived through this epoch. A selection of the original photographs is presented in the exhibition at tranzit.ro/ București, while the entire collection can be browsed through, together with accompanying stories and texts on the blog dedicated to the project by Crina Marina Morteanu: https://urbanroma.wordpress.com/ 

In dialogue with the black-and-white, fragile photographs we are presenting the most recent series of paintings by George Vasilescu, “Portraits of Roma Women”. George Vasilescu is a young Roma artist who has caught the attention of Bucharest art scene in 2014, when he exhibited at the Museum of Romanian Peasant a series of big portraits of famous manele singers. Contrasting with the iconic pop character of those paintings, the Roma women portraits (created after real models) are humble in scale, vibrant in their presence, each one individualized and at no point becoming generic. 
Both Crina Morteanu and George Vasilescu present us with gestures of strong affirmation: of an assumed identity, of a genealogy and not least of an homage to the urban Roma, who are neighbours, co-citizens, heroes and sometimes friends. 
For more information about the exhibition and the connecting events please follow our website: http://ro.tranzit.org/en/calendar/bucuresti, Facebook page: https://www.facebook.com/tranzitro or write to Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Crina Marina Morteanu has worked for 15 years with the civil society initiatives in Romania, focusing on the promotion and protection of Roma minority and women rights. She graduated from the Social Assistance Faculty, got an MA in Gender and Public Policies and since 2014 she has a PhD in Political Sciences. In 2008 she was the co-author of a report on forced marriages. She is co-founding member of the Centre for Juridical Studies of Human Rights, where she coordinates projects and research on the lives of Roma women.

George Vasilescu is a Bucharest-based artist who works with painting, sculpture, ceramics and other media, both in a very engaging figurative direction and in various forms of abstraction, exploring a wide range of topics, from those related to Roma history or culture, to more universal, existential ones. He has exhibited in different institutions in the country and abroad, such as: The Metropolitan Library Bucharest, Arcub, Museum of Roma Culture (2015), Graz Stadtmuseum, Staatsgalerie Stuttgart, Museum of Romanian Peasant (2014), Gallery of Asiatic Society of Bangladesh (2008) and others. He collaborates with Kai Dikhas Gallery in Berlin.


0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 

Rețeaua VIF

Ghid pentru victimele violenței sexuale

Discriminari Urbane

Asistență și consiliere pentru violență domestică nonstop și gratuit la 0800 500 333

 

Violență domestică
Educaţie sexuală
Reclamă discriminarea