Apel către deputați pentru susținerea proiectului de lege pentru siguranța femeilor!

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, inițiat de Guvernul României, a fost adoptat de Senat, pe 16 aprilie, cu 81 de voturi pentru și 12 abțineri. Prin această scrisoare deschisă facem un apel public, adresat tuturor deputaților, prin care solicităm susținerea proiectului de lege și asigurarea unui proces legislativ fără întârzieri, astfel încât propunerile de modificare să fie adoptate de urgență, pentru siguranța femeilor și în acord cu prevederile Convenției de la Istanbul.

La propunerea de modificare au lucrat, din 2015 până în 2017, grupuri alcătuite din experți reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale și reprezentanți ai Ministerului Muncii (prin Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați), Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Public și Consiliului Superior al Magistraturii. Organizațiile non-guvernamentale care au participat la elaborarea textului și care au promovat principalele modificări introduse sunt, în majoritate, membre ale Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (Rețeaua VIF) și ale Rețelei „Rupem tăcerea despre violența sexuală”. Procesul de elaborare a textului de modificare este un exemplu de colaborare între societatea civilă și instituțiile statului și un exemplu de angajare din partea partenerilor de dialog, pe parcursul a cinci guverne succesive.

Adauga un comentariu
Citește mai departe...
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

UN warns Romania: women are facing violence, discrimination and stereotypes

What measures must the Romanian government implement by 2021 to fight discrimination against women? From offering services to help women survivors of violence, to ensuring the provision of sexual education in schools, gender quotas for political candidates, gender quotas for companies listed in the Stock Exchange, prohibiting the practice of conscientious objection towards abortions in hospitals, and the simplification of the process of filing complaints of sexual harassment.

All of the above are a part of the referrals submitted in the Romanian Report by the UN Committee for the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW).

In June 2017, the UN carried out Romania’s periodical evaluation as part of the 67th CEDAW session on the implementation of The UN Convention for the Elimination of all Forms of Discrimination against Women.

One of the points noted by the UN was that the members of the Romanian government are not ready to address the specificity of the problems women are facing. Training sessions for judges and prosecutors, police, social services, local authorities, and academic personnel was recommended, so that these respective authorities can be correctly informed on women’s rights and its specific legislation, can implement gender sensitive intervention protocols, inter-institutional co-operation, and a general approach to prevent situations in which discrimination, violence, or abuse against women and girls take place.

Adauga un comentariu
Citește mai departe...
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ONU atenționează România: femeile se confruntă cu violență, discriminare și prejudecăți

Ce trebuie să facă statul român până în 2021 pentru a reduce discriminarea femeilor? De la servicii pentru femeile victime ale violenței, până la asigurarea accesului la educație sexuală în școli, cote de gen pentru candidații politici, cote de gen pentru companiile listate la Bursă, interzicerea invocării clauzei de conștiință de către spitale în cazul avorturilor la cerere, simplificarea depunerii plângerilor de hărțuire sexuală.

 

Toate acestea se numără printre recomandările cuprinse în Raportul asupra României emis de Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării femeilor (CEDAW).

În luna iulie 2017, O.N.U a realizat evaluarea periodică a României în contextul celei de-a 67-a sesiuni CEDAW, privind implementarea Convenției ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare asupra femeilor.

Unul din punctele remarcate de O.N.U este că angajații statului român nu sunt pregătiți să adreseze specificitatea problemelor cu care se confruntă femeile și este recomandată organizarea unor sesiuni de formare pentru personalul din justiție, poliție, servicii sociale, autorități locale, cadre didactice, etc. astfel încât aceștia să fie corect informați asupra drepturilor femeilor și legislației din domeniu, să aibă protocoale de intervenție sensibile la gen, să existe colaborare inter-instituțională și o abordare generală de prevenire a situațiilor de discriminare, violență sau abuz asupra femeilor și fetelor.

Conform raportului, România trebuie să asigure protecție pentru toate formele de violență asupra femeilor, atât din cadrul căsătoriei cât și în cazul cuplurilor necăsătorite. Comitetul O.N.U a ținut să sublinieze că femeile din România victime ale violenței nu au acces total și gratuit la servicii medicale și consiliere psihologică, iar adăposturile nu sunt disponibile în întreaga țară.

Adauga un comentariu
Citește mai departe...
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

O.N.U recomandă României să intensifice eforturile pentru respectarea drepturilor femeilor. Rezumatul raportului CEDAW 2017

În perioada 03 – 21 iulie 2017 a avut loc la Geneva cea de-a 67-a sesiune CEDAW – Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare asupra femeilor.

Convenția CEDAW a fost adoptată în anul 1979, sub egida Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului, din cadrul Organizației Națiunilor Unite. România a semnat Convenția CEDAW în anul 1982.

Comitetul CEDAW organizează periodic evaluări ale statelor membre și urmărește parcursul guvernelor pentru îmbunătățirea situației femeilor.

În cadrul sesiunii din 2017, raportul de țară al României a fost prezentat de o delegație condusă de ANES, care a inclus reprezentanți din Ministerul de Interne, Ministerul de Justiție, Ministerul Muncii, Ministerul Economiei, Ministerul Educației și Misiunea Permanentă a României la O.N.U.

În paralel, a fost organizat un Shadow Report, redactat de organizații neguvernamentale care luptă pentru drepturile femeilor: E-Romnja – Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, Coaliția pentru Egalitate de Gen, Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor.

Carmen Gheorghe, Președinta Asociației E-Romnja, a fost reprezentanta acestor rețele și a expus la Geneva un raport alternativ.

Pe data de 24 iulie 2017, Comitetul CEDAW a publicat concluziile și recomandările în urma evaluării României.

Următoarea raportare a țării noastre va fi în Iulie 2021. Până atunci, organizațiile neguvernamentale vor continua să aducă în atenția publică discriminarea și violența cu care se confruntă femeile din România și vor atrage atenția guvernanților să ducă la îndeplinire recomandările Comitetului CEDAW. Acestea sunt angajamente pe care România și le-a asumat ca semnatară a mai multor convenții internaționale care vizează respectarea drepturilor femeilor.

Raportul CEDAW cuprinde atât recomandări de ordin general, cât și recomandări pe teme specifice: accesul femeilor la justiție, stereotipuri, violență, trafic și exploatare sexuală, reprezentare politică, educație, piața muncii, sănătate, femei din mediul rural, femei migrante, femei care se confruntă cu discriminare multiplă, căsătorie și relații de familie.

În continuare vom prezenta câteva din concluziile raportului. Întreaga documentație a sesiunii CEDAW este disponibilă în limba engleza pe site-ul oficial.

Adauga un comentariu
Citește mai departe...
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 

Rețeaua VIF

Ghid pentru victimele violenței sexuale

Discriminari Urbane

Asistență și consiliere pentru violență domestică nonstop și gratuit la 0800 500 333

 

Violență domestică
Educaţie sexuală
Reclamă discriminarea