126 de ONG-uri cer implementarea Strategiei Naționale pentru Educație Parentală

Într-o scrisoare-deschisă transmisă prim-ministrei Viorica Dăncilă, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) solicită finalizarea, aprobarea și implementarea Strategiei Naționale pentru Educație Parentală 2018 - 2025.

Aceasta a fost retrasă de Ministerul Educației Naționale la presiunea BOR, Coaliției pentru Familie, Academiei Române, sindicatelor din Educație și reprezentanților părinților.

Mai multe detalii despre implicarea BOR găsim într-un articol publicat de jurnalista Diana Oncioiu pe pagina Să fie lumină.

Două sunt pasajele din Strategie care au trezit reacția BOR:

- sistemul de educație parentală trebuie să vină în sprijinul dezvoltării unor principii esențiale ce vizează promovarea drepturilor omului, respectul pentru diversitate și încurajarea activă a egalității de gen.

- stilurile parentale trebuie revizuite din perspectiva relaționării cu copiii și înlăturării stereotipiilor de gen, care influențează traseele de viață diferite ale fetelor și băieților.

 Jurnalista Florinela Iosip dezvoltă subiectul într-un articol publicat de Adevărul.

„Membrii CpF şi din interiorul BOR hărţuiesc cu telefoane ONG-urile care susţin strategia, ceea ce nu este normal. Din punctul meu de vedere, astfel de acţiuni sunt mafiote şi lupte de gherilă. Asta nu e democraţie. Nu aşa construim viitorul copiilor noştri“, a declarat Daniela Gheorghe pentru „Adevărul“. Preşedinta FNOPC a adăugat că nu înţelege de ce documentul a ajuns să fie aspru criticat şi chiar scos de pe site-ul Ministerului Educaţiei, în condiţiile în care la consultări au participat inclusiv membri ai Bisericii Ortodoxe şi ai ministerelor abilitate.

Demersul FONPC este susținut de 56 de organizații membre ale Federației, cărora li se alătură alte 70 de ONG-uri din sfera drepturilor omului. Iată un extras din scrisoarea-deschisă:

Adauga un comentariu
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Apel către deputați pentru susținerea proiectului de lege pentru siguranța femeilor!

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, inițiat de Guvernul României, a fost adoptat de Senat, pe 16 aprilie, cu 81 de voturi pentru și 12 abțineri. Prin această scrisoare deschisă facem un apel public, adresat tuturor deputaților, prin care solicităm susținerea proiectului de lege și asigurarea unui proces legislativ fără întârzieri, astfel încât propunerile de modificare să fie adoptate de urgență, pentru siguranța femeilor și în acord cu prevederile Convenției de la Istanbul.

La propunerea de modificare au lucrat, din 2015 până în 2017, grupuri alcătuite din experți reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale și reprezentanți ai Ministerului Muncii (prin Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați), Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Public și Consiliului Superior al Magistraturii. Organizațiile non-guvernamentale care au participat la elaborarea textului și care au promovat principalele modificări introduse sunt, în majoritate, membre ale Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (Rețeaua VIF) și ale Rețelei „Rupem tăcerea despre violența sexuală”. Procesul de elaborare a textului de modificare este un exemplu de colaborare între societatea civilă și instituțiile statului și un exemplu de angajare din partea partenerilor de dialog, pe parcursul a cinci guverne succesive.

Adauga un comentariu
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

UN warns Romania: women are facing violence, discrimination and stereotypes

What measures must the Romanian government implement by 2021 to fight discrimination against women? From offering services to help women survivors of violence, to ensuring the provision of sexual education in schools, gender quotas for political candidates, gender quotas for companies listed in the Stock Exchange, prohibiting the practice of conscientious objection towards abortions in hospitals, and the simplification of the process of filing complaints of sexual harassment.

All of the above are a part of the referrals submitted in the Romanian Report by the UN Committee for the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW).

In June 2017, the UN carried out Romania’s periodical evaluation as part of the 67th CEDAW session on the implementation of The UN Convention for the Elimination of all Forms of Discrimination against Women.

One of the points noted by the UN was that the members of the Romanian government are not ready to address the specificity of the problems women are facing. Training sessions for judges and prosecutors, police, social services, local authorities, and academic personnel was recommended, so that these respective authorities can be correctly informed on women’s rights and its specific legislation, can implement gender sensitive intervention protocols, inter-institutional co-operation, and a general approach to prevent situations in which discrimination, violence, or abuse against women and girls take place.

Adauga un comentariu
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ONU atenționează România: femeile se confruntă cu violență, discriminare și prejudecăți

Ce trebuie să facă statul român până în 2021 pentru a reduce discriminarea femeilor? De la servicii pentru femeile victime ale violenței, până la asigurarea accesului la educație sexuală în școli, cote de gen pentru candidații politici, cote de gen pentru companiile listate la Bursă, interzicerea invocării clauzei de conștiință de către spitale în cazul avorturilor la cerere, simplificarea depunerii plângerilor de hărțuire sexuală.

 

Toate acestea se numără printre recomandările cuprinse în Raportul asupra României emis de Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării femeilor (CEDAW).

În luna iulie 2017, O.N.U a realizat evaluarea periodică a României în contextul celei de-a 67-a sesiuni CEDAW, privind implementarea Convenției ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare asupra femeilor.

Unul din punctele remarcate de O.N.U este că angajații statului român nu sunt pregătiți să adreseze specificitatea problemelor cu care se confruntă femeile și este recomandată organizarea unor sesiuni de formare pentru personalul din justiție, poliție, servicii sociale, autorități locale, cadre didactice, etc. astfel încât aceștia să fie corect informați asupra drepturilor femeilor și legislației din domeniu, să aibă protocoale de intervenție sensibile la gen, să existe colaborare inter-instituțională și o abordare generală de prevenire a situațiilor de discriminare, violență sau abuz asupra femeilor și fetelor.

Conform raportului, România trebuie să asigure protecție pentru toate formele de violență asupra femeilor, atât din cadrul căsătoriei cât și în cazul cuplurilor necăsătorite. Comitetul O.N.U a ținut să sublinieze că femeile din România victime ale violenței nu au acces total și gratuit la servicii medicale și consiliere psihologică, iar adăposturile nu sunt disponibile în întreaga țară.

Adauga un comentariu
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 

Rețeaua VIF

Ghid pentru victimele violenței sexuale

Discriminari Urbane

Asistență și consiliere pentru violență domestică nonstop și gratuit la 0800 500 333

 

Violență domestică
Educaţie sexuală
Reclamă discriminarea