Violenţa asupra femeilor nu este divertisment!

Cerem Consiliului Naţional al Audiovizualului să susţină introducerea în Legea 504/2002, dar şi în Codul de Reglementare a Conţinutului Audiovizual a unor prevederi ce ţin de demnitatea umană a femeilor, astfel încât prezentarea  cazurilor de violenţă sexuală şi domestică, inclusiv a celor de hărţuire şi viol să se realizeze cu deplina respectare a acestei demnităţi.

Considerăm că prin superficialitatea cu care tratează fenomenul, prin tabloidizarea şi transformarea violenţei împotriva femeilor în divertisment, mass-media contribuie la întreţinerea şi promovarea unei culturi a violenţei ce intră în disonanţă cu legislaţia referitoare la protecţia victimelor şi garantarea demnităţii umane. Prin prezentarea actelor de violenţă în familie în mod senzaţionalist, ca incidente izolate, deşi de cele mai multe ori victimele îndură luni sau ani de abuzuri, media audio-vizuală nu îşi îndeplineşte rolul de a promova valorile unei societăţi democratice şi ratează miza contextualizării şi prezentării violenţei asupra femeilor ca fenomen  social complex şi generalizat.

Această revendicare vine să reafirme şi să consolideze rolul de câine de pază pe care mass-media trebuie să îl aibă într-o societate democratică, fiind recunoscută ca a patra putere în stat. Libertatea de exprimare este definitorie, însă ea trebuie folosită cu scopul de a face auzite vocile cetăţenilor şi cu respect faţă de demnitatea umană a acestora. Considerăm ca mass-media poate şi ar trebui să îşi asume rolul de formatoare de agendă publică iar în acest sens respectarea demnităţii grupurilor vulnerabile sau marginale ar trebui să fie un principiu etic de netăgăduit al ofertanţilor de servicii audio-vizuale.
În realitate, în România, multe din emisiunile de radio sau televiziune continuă să promoveze valorile unei societăţi patriarhale în care există un raport clar şi nedrept de putere între bărbaţi şi femei şi să utilizeze violenţa împotriva femeilor, sub diversele ei forme (viol, hărţuire sexuală, violenţă domestică), ca sursă de divertisment, destinată creşterii rating-urilor.

 

În mod concret, iată cum sunt tratate cazurile de violenţă asupra femeilor în media din România:


- Sunt descrise doar faptele, cu accent pe aspectele violente, fără niciun fel de preocupare pentru cauze, efecte, dar, mai ales, soluţii. Ne referim astfel la nenumăratele ştiri în care sunt prezentate în detaliu actele de violenţă asupra femeilor – numărul de lovituri, armele folosite, poziţia victimelor etc. Accentul cade astfel pe senzaţional, analiza aprofundată a cauzelor care au generat asemenea agresiuni, prezentarea instituţiilor şi serviciilor pe care victima le poate accesa, dar şi a felului în care asemenea acte de violenţă pot fi prevenite nefiind în niciun fel prezentate sau fiind tratate cu superficialitate.
Sunt prezentate doar aspectele sau faptele senzaţionale şi sunt ignorate abuzurile frecvente, care se banalizează. Anumite forme de violenţă asupra femeilor sunt considerate ca fiind banale, intrate în rutină şi de aceea interesul media faţă de ele este scăzut. În afară de crime şi de acte de brutalitate extremă, celelalte abuzuri asupra femeilor nu sunt relatate. Prin urmare, ignorarea de către media a femeilor care sunt victime ale unor acte de violenţă “lipsite de interes”, cum sunt abuzurile verbale, psihice sau fizice ale partenerilor de viaţă, se adaugă şirului de elemente care contribuie la sentimentele de alienare, de singurătate şi de renunţare pe care le trăiesc aceste femei sau la crearea impresiei că ceea ce li se întâmplă este normal. Mass-media nu crează modele care le facă să se decidă să iasă din situaţia de violenţă.
-   Violenţa asupra femeilor din anumite grupuri este invizibilă: femeile rome, cele LBT (lesbiene, bisexuale şi transsexuale) sunt, adesea, victime atât ale violenţei domestice, cât şi ale infracţiunilor motivate de ură, însă asemenea cazuri nu sunt prezente în niciun buletin de ştiri.
Actele de agresiune fizică sau sexuală asupra femeilor de vârsta a III-a sunt relatate cu un senzaţionalism exagerat, cu toate că legea audio-vizualului interzice în mod expres acest lucru (art. 40, alin. 5, DECIZIE Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual).
-   Violenţa asupra femeilor este romanţată, prin folosirea unor titluri de tipul  „crimă pasională” – sintagmă cu substrat menit să scuze agresorul, prin inventarea unor poveşti de dragoste pasională.
Credibilitatea victimelor este contestată, prin promovarea stereotipurilor şi prejudecăţilor de gen: uneori, sunt accentuate elemente care ţin de îmbrăcăminte, locul şi ora la care a avut loc agresiunea, relaţiile de rudenie, cu scopul de a justifica indirect comportamentul agresiv şi de a transforma victima în instigator la violenţă. Alteori, victimele sunt blamate în mod direct, prin prezentarea unor detalii asupra vieţii personale, statutului social, comportamentului. Aceste modalităţi de discreditare sunt forme de batjocorire şi umilire a victimelor, care le descurajează pe acestea să raporteze agresiunile.
-   Abuzurile sexuale, ca parte centrală a cazurilor de violenţă împotriva femeilor, sunt excluse în general din dezbaterile despre violenţă iar agresorii sunt trataţi ca fiind străini, marginali, izolaţi sau în afara societăţii când de fapt cele mai multe acte de violenţă se întâmplă în familie şi între cunoscuţi. Folosirea unui limbaj pseudo-pornografic în relatările despre viol, insinuează faptul că victima minte sau inventează, punându-se la îndoială credibilitatea sa.
Femeile în mass media sunt prezentate într-o manieră hiper-sexualizată, fapt ce constituie o formă de violenţă simbolică asupra acestora. Femeile sunt folosite ca decor, reduse la statut de obiecte sexuale şi puse în ipostaze degradante. Acest model perpetuează, întăreşte şi legitimează stereotipurile misogine şi atitudinile negative la adresa femeilor.


Credem că rolul Consiliului Naţional al Audiovizualului în remedierea celor menţionate mai sus este definitorie. În acest sens cerem acestei instituţii:
1.    Iniţierea unui proces de revizuire legislativă prin care să introducă referiri explicite la femei ca grup vulnerabil mai ales în situaţii de violenţă în capitolele destinate protecţiei demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine.
a.    Introducerea obligaţiei ca în situaţiile de violenţă domestică materialele difuzate să precizeze clar care sunt legislaţia, instituţiile, organizaţiile la care victimele pot apela.
b.    Introducerea unui text informativ de interes public standardizat, după difuzarea materialului, prin care să se transmită un mesaj de toleranţă 0 cu privire la violenţa asupra femeilor.
c.    Introducerea genului ca variabilă relevantă în art. 40, alin. 5 din DECIZIA Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

2.   Dezvoltarea de atribuţii şi activităţi specifice de monitorizare cu privire la promovarea prejudecăţilor şi stereotipurilor de gen în producţiile de televiziune şi radio. Cerem introducerea în obiectivele de monitorizare asumate de către CNA  a violenţei de gen, a abordărilor stereotipe negative cu efect degradant asupra imaginii femeilor şi a elementelor de hiper-sexualizare a femeilor.

Sprijinim libertatea de exprimare şi încurajăm jurnalismul etic, profesionist, responsabil. Condamnăm însă public orice încercare de a deghiza mesajele degradante, misogine, umilitoare şi violente la adresa femeilor sub masca libertăţii de exprimare!


Organizaţii semnatare:


Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen A.L.E.G
Asociaţia ACCEPT
Asociaţia ANAIS
Asociaţia DANROM
Asociaţia GRADO - Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului
Asociaţia Femeilor Rome din Măguri
Asociaţia FRONT
Asociaţia Pas Alternativ
Asociaţia pentru Promovarea Interculturalităţii şi Asistenţă Socială "Ad fontes"Asociaţia Plural
Asociaţia Romano ButiQ
Asociaţia SEVA
Asociaţia Transcena
Agenţia de Dezvoltare Comunitară "Împreună"
Biblionet Romania
E-Romnja (Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome)
Centru Feminist Sofia Nădejde
Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA
Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială
Centrul de Studii în Idei Politice CESIP
Fundaţia Proiectul de Educaţie Civică şi Dezvoltare Academică
Institutul European de Sănătate a Reproducerii
Societatea Academică din România
Societatea de Analize Feministe AnA
Prof. Dr. Maria Roth, Directoare Departament Asistență Socială, Universitatea Babeş-Bolyai

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 

Rețeaua VIF

Ghid pentru victimele violenței sexuale

Discriminari Urbane

Asistență și consiliere pentru violență domestică nonstop și gratuit la 0800 500 333

 

Violență domestică
Educaţie sexuală
Reclamă discriminarea