LEGI NATIONALE


LEGEA nr. 210/1999 a concediului paternal, publicata in Monitorul Oficial nr. 654/ 31 decembrie 1999 - asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea noului-nascut prin concediu paternal de 5 zile lucratoare.


LEGEA nr.196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, publicata in Monitorul Oficial nr. 342/20 mai 2003 - asigura masuri de prevenire si combatere a pornografiei, in scopul protejarii demnitatii persoanei, a pudorii si a moralitatii publice.


LEGEA nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, publicata in Monitorul Oficial nr.301/ 8 mai 2002.


ORDONANŢA DE GUVERN nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata in Monitorul Oficial nr. 431/ 2000.


LEGEA nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, publicata in Monitorul Oficial nr. 367/ 29 mai 2003.


LEGEA nr. 384/2006 privind Statutul soldatilor si gradatilor voluntari, art. 2, alin. (1): Soldatii si gradatii voluntari sunt selectionati, pentru incheierea primului contract in aceasta calitate, din randul cetatenilor romani, barbati si femei, cu domiciliul in tara.

Continutul integral al legii: http://www.DreptOnline.ro


Pentru mai multe informatii, consultati: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame


LEGISLATIE EUROPEANA


Legislatia europeana privind tratamentul egal al femeilor si barbatilor cuprinde  directive privind accesul la locurile de munca, plata egala, protectia maternitatii, concediul pentru cresterea copilului, securitatea sociala si regimurile profesionale de securitate sociala, sarcina probei in cazuri de discriminare si activitatile independente:


Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea in aplicare a principiului egalitatii de sanse si al egalitatii de tratament intre barbati si femei in materie de incadrare in munca si de munca (reforma).

Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati privind accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii.

Directiva 97/80/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei in cazurile de discriminare pe motive de sex.

Directiva 96/34/CE a Consiliului din 3 iunie 1996 privind acordul-cadru referitor la concediul pentru cresterea copilului, incheiat de UNICE, CEEP si CES.

Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si a sanatatii la locul de munca in cazul lucratoarelor gravide, care au nascut de curand sau care alapteaza.

Directiva 79/7/EEC din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptata a principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in domeniul securitatii sociale.

Directiva 75/117/EEC din 10 februarie 1975 privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin.


Pentru mai multe informatii, consultati: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=ro


DOCUMENTE INTERNATIONALE


Declaratia universala a drepturilor omului (Universal Declaration of Human Rights 1948) - disponibila in limba romana aici: http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/declaratia_drepturilor_omului/


Conventia asupra drepturilor politice ale femeilor (Convention on the Political Rights of Women 1952) - disponibila in limba engleza aici: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f05938.html


Declaratia cu privire la protectia femeilor si copiilor in pericol si conflict armat (Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict 1974) - disponibilia in limba engleza aici:

http://www2.ohchr.org/english/law/protectionwomen.htm


Conventia asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979) - disponibila in limba engleza aici: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/


Declaratia cu privire la eliminarea violentei impotriva femeilor (Declaration on the Elimination of Violence against Women 1993) - disponibila in limba engleza aici:

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.res.48.104.en

Adauga un comentariu
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 

Rețeaua VIF

Ghid pentru victimele violenței sexuale

Discriminari Urbane

Asistență și consiliere pentru violență domestică nonstop și gratuit la 0800 500 333

 

Violență domestică
Educaţie sexuală
Reclamă discriminarea