STRATEGII NATIONALE

Strategia Nationala  pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati

pentru perioada 2014-2017


Ministerului Muncii a publicat pe 29 noiembrie 2013 un proiect de hotarare de Guvern privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2014-2017 si a Planului General de Actiuni pentru implementarea Strategiei.

 

Strategia Nationala  pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati

pentru perioada 2010 – 2012

Strategia reprezinta documentul fundamental pentru activitatea de asigurare a egalitatii de gen in Romania pentru perioada urmatoare si fixeaza ca obiectiv general al acestei activitati  imbunatatirea cadrului de implementare a politicilor de egalitate de gen la nivelul tuturor politicilor si programelor nationale, astfel incat sa se ajunga la o egalitate de facto intre femei si barbati la toate nivelurile vietii economice, sociale, politice si culturale.

Documentul fixeaza, de asemenea, o serie de obiective specifie: introducerea perspectivei de gen în educatia formala si nonformala; combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învatamant; reducerea diferentelor de gen in salarizare; incurajarea concilierii vietii de familie cu viata profesionala; promovarea perspectivei de gen in viata sociala; sensibilizarea mass-mediei cu privire la principiul egalitatii de sanse intre femei si barbati; incurajarea participarii echilibrate a femeilor si barbatilor la toate nivelurile de luare a deciziei; implementarea şi monitorizarea indicatorilor dezvoltati potrivit Platformei de actiune de la Beijing; raportarea anuala, de catre toate institutiile cu responsabilitati in domeniu, a stadiului de implementare a actiunilor cuprinse in Planul general de actiuni pentru implementarea Strategiei nationale pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2010-2012; evaluarea finala a Planului general de actiuni de catre toate institutiile cu responsabilitati în domeniu.

Strategia pentru perioada 2010-2012 isi propune sa raspunda prin masuri si activitati concrete situatiilor problematice care au fost identificate de-a lungul timpului, actionand pe directii de interventie specifice, precum: educatia, piata muncii, viata sociala, roluri si stereotipuri de gen, participarea la procesul de luare a deciziilor.

Activitatile prevazute in Planul General de Actiuni au drept grupuri-tinta: femeile aflate in situatie sau risc de marginalizare, reprezentantii organizatiilor sindicale si ai organizatiilor patronale, angajati si angajatori, elevi si studenti, educatori, profesori si reprezentanti mass-media.

Strategia a fost aprobata prin HG 237/2010, publicata in Monitorul Oficial 242 din 15 aprilie 2010.

Strategia Nationala  pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati pentru perioada 2010 – 2012 disponibila aici

 

Strategia Nationala impotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2006 - 2010

Aceasta strategie a fost elaborate de catre Agentia Nationala impotriva Traficului de persoane, in consultare cu Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si combatere a traficului de persoane.

Procesul de elaborare a documentului s-a bazat pe analize extinse ale fenomenului traficului de persoane in contextul societatii romanesti,iîn context international, precum si in context specific european.

Tintele Strategiei sunt eficientizarea coordonarii inter-institutionale, prevenirea traficului de persoane, protectia, asistenta si reintegrarea sociala a victimelor, combaterea traficului de persoane si cooperarea internationala.

Strategia impotriva traficului de persoane se bazeaza pe mai multe principii, printre care si parteneriatul public-privat, care presupune cooptarea societatii civile in activitatile de implementare a masurilor de prevenire a traficului de persoane si consultarea membrilor societatii civile in cadrul procesului decizional. Toate institutiile responsabile pentru implementarea strategiei sunt supuse principiului confidentialitatii. Acestea nu pot divulga informatii cu privire la activitatile impotriva traficului de persoane daca aceste informatii pericliteaza bunul mers si finalitatea acestor activitati, drepturile si libertatile persoanelor implicate.

Strategia a fost aprobata de Guvernul Romaniei, în şedinţa din data de 22 noiembrie 2006.

Strategia Nationala impotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2006 - 2010 disponibila aici

 


Strategia Nationala  pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati

pentru perioada 2006 – 2009

Pornind de la principiul egalitatii de sanse intre femei si barbati, asa cum este el definit in acte normative importante, in principal, in Legea nr. 202/2002, Strategia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati pentru perioada 2006 – 2009 a reprezentat primul document programatic de asemenea amploare prin intermediul caruia se viza asigurarea unei egalitati reale de sanse intre femei si barbate in toate sferele de activitate.

Documentul stabilea principalele arii de interventie pentru atingerea obiectivului general mentionat anterior, precum si obiective specific pentru fiecare dintre aceste arii de actiune. Domeniile de actiune vizate de strategie erau: cadrul legislativ, capacitatea institutional, viata economica, viata sociala, participarea la luarea deciziei, rolurile si stereotipurile de gen, monitorizarea si evaluarea Planului General de Actiuni pentru implementarea Strategiei  Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati.

Strategia Nationala  pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati

pentru perioada 2006 – 2009 disponibila aici

STRATEGII EUROPENE SI INTERNATIONALE


Foaia de parcurs pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati

Foaia de parcurs pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati stabileste prioritatile pentru perioada 2006-2010. Aceasta combina initiativele specifice si integrarea principiului egalitatii intre femei si barbati in toate politicile si activitatile UE.

Contine 6 prioritati de actiune pentru Uniune Europeana:

  • Independenta economica egala pentru barbati si femei
  • Reconcilierea dintre viata privata si cea profesionala
  • Reprezentare egala in luarea deciziilor
  • Eradicarea tuturor formelor de violenta impotrva femeilor si traficului cu femei
  • Eliminarea stereotipurilor de gen
  • Promovarea egalitatii de gen in politicile externe si de dezvoltare

 

Pentru a descarca Foaia de parcurs pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati in limba engleza click aici

 

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului reprezinta componenta principala a Declaratiei Mileniului, adoptata in septembrie 2000 la Summit-ul Mileniului, de 192 tari, printre care si Romania.

Printre cele 8 obiective este prevazuta si promovarea egalitatii intre sexe si capacitarea femeilor.

Pentru mai multe detalii: http://www.onuinfo.ro/odm/

Adauga un comentariu
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 

Rețeaua VIF

Ghid pentru victimele violenței sexuale

Discriminari Urbane

Asistență și consiliere pentru violență domestică nonstop și gratuit la 0800 500 333

 

Violență domestică
Educaţie sexuală
Reclamă discriminarea