Din articolul lui Eniko Vincze: "...Teoreticienii intersecționalității (în mare măsură provenind dintr-un câmp ideatic feminist) observă că – în pofida recunoașterii existenței discriminării multiple și intersecționale de către politicile europene – “clasa socială, chiar dacă este exemplul cel mai notoriu al unei categorii sociale puternic legată de inegalități, nu este inclusă pe agenda europeană a egalității” (Verloo 2006: 216). Absența conceptului de clasă socială din politicile de egalitate indică că trendul European contemporan este orientat mai mult către egalitatea politică decât cea socială și economică (Phillips 1999), sau că aceste politici sunt dominate de perspectiva recunoașterii în defavoarea abordării redistribuirii (Fraser 1997). Dar ea poate reflecta și faptul că, precum am accentuat mai sus, realitățile economiei neoliberale rezistă la integrarea perspectivei dreptății sociale în economie, și – în cel mai bun caz – coexistă cu proiecte punctuale care vizează egalitatea de șanse în ocupare. Din păcate, chiar dacă îşi ating indicatorii cantitativi (numărul persoanelor plasate la locuri de muncă) cele din urmă nu neapărat îmbunătăţesc situaţia economică a celor mulţi. Căci aceste proiecte pot creşte numărul de angajaţi în economia formală pe locuri de muncă slab plătite, ceea ce creşte profitul angajatorilor şi reduce costurile statului în materie de protecţie socială, dar nu elimină marile inegalităţi economice şi sărăcia.

Tocmai din acest motiv, proiectul „Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii” prin toate activităţile sale a atras atenţia asupra faptului că accesul la muncă al oamenilor este condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru eliminarea sărăciei. În condiţiile în care multe persoane care lucrează pentru venit chiar şi în cadre legale de angajare trăiesc în sărăcie și insecuritate datorită faptului că prestează munci precare, statele trebuie să elaboreze legislații și politici, care să asigure accesul la muncă decentă, deci la muncă care asigură un trai decent, iar companiile trebuie să țină cont de asigurarea drepturilor omului în derularea afacerilor lor."

mai multe: criticatac.ro


0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 

Rețeaua VIF

Ghid pentru victimele violenței sexuale

Discriminari Urbane

Asistență și consiliere pentru violență domestică nonstop și gratuit la 0800 500 333

 

Violență domestică
Educaţie sexuală
Reclamă discriminarea