de Tudorina Mihai

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a publicat spre dezbatere proiectul Strategiei Naționale pentru  Ocuparea Forței de Muncă 2013-2020 împreună cu Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei.

În cuprinsul Strategiei, care urmează să fie adoptată de Guvern în perioada următoare, se arată că există un decalaj mare între femei și bărbați în ceea ce privește rata de ocupare pe piaţa muncii. În timp ce rata de ocupare a bărbaţilor este de 71,4%, rata de ocupare a femeilor este de doar 56,3%.

Pe sexe, structura populației ocupate după statutul profesional evidențiază un nivel aproximativ egal pentru statutul de salariat (67,1% bărbați și 67,4% pentru femei), diferențe semnificative se înregistrează pentru celelalte statute ocupaționale, lucrător pe cont propriu și  membru al unei societăți agricole sau al unei cooperative (24,3% bărbați și 12,3% femei),  lucrător familial neremunerat (7,0% bărbați și 19,5% femei) și patron (1,6% bărbați și 0,8%  femei). Nivelul ridicat al femeilor cu statutul de lucrător familial neremunerat evidențiază o situație destul de precară pe piața muncii.

În ceea ce privește incidența șomajului de lungă durată pe sexe, diferențele înregistrate între  bărbați (45,1%) și femei (45,7%) sunt reduse.

Planul de acțiuni pe perioada 2013-2020 stabileşte următoarele direcţii de acţiune pentru creșterea participării femeilor pe piața muncii:

  • Combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învățământ prin continuarea organizării de campanii de informare pentru elevii de liceu în domeniul egalității de șanse. Instituţii responsabile: Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei, Inspectoratele Şcolare.
  • Organizarea de campanii de informare și conștientizare pentru tați cu privire la nevoia implicării acestora în creșterea și educarea propriilor copii. Instituţie responsabilă: Ministerul Muncii
  • Editarea unui ghid cu modele de conciliere a vieții de familie cu viața profesională și cu prevederi legislative care să fie distribuite la nivel național. Instituţie responsabilă: Ministerul Muncii
  • Organizarea de burse ale locurilor de muncă în regiunile /localitățile cu o participare redusă a femeilor pe piața muncii în scopul facilitării ocupării acestei categorii. Instituţii responsabile: Ministerul Muncii,  ANOFM
  • Activități menite să reducă diferențele de gen în salarizare prin organizarea de conferințe naționale în care să fie implicați partenerii sociali, reprezentanți ai Guvernului, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri si elaborarea și editarea de materiale promoționale și informative. Instituţie responsabilă: Ministerul Muncii
  • Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului în rândul femeilor în particular prin facilitarea utilizării de noi idei și prin încurajarea înființării de noi firme în sectoarele economice cu potențial de creștere. Instituţii responsabile: Ministerul Muncii, DIMMMAT
  • Încurajarea femeilor pentru revenirea pe piața  muncii ca urmare a întreruperii sau finalizării  concediului pentru creșterea copilului/copiilor, inclusiv prin aranjamente flexibile de lucru. Instituţii responsabile: Ministerul Muncii, ANOFM
  • Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura  facilități de îngrijire a copiilor în toate comunitățile și accesul la acest tip de servicii. . Instituţii responsabile: Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Dezvoltării
  • Identificarea nevoii de servicii de îngrijire, precum şi dezvoltarea de programe de formare şi motivare a participării îngrijitorilor pe piaţa muncii,  concomitent cu dezvoltarea și promovarea accesului persoanelor dependente la servicii de îngrijire.  Instituţii responsabile: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii (ANPIS), APL.

Vezi şi: Proiect-HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2013-2020 și a Planului de acțiuni pe perioada 2013-2020 pentru implementarea Strategiei

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 

Rețeaua VIF

Ghid pentru victimele violenței sexuale

Discriminari Urbane

Asistență și consiliere pentru violență domestică nonstop și gratuit la 0800 500 333

 

Violență domestică
Educaţie sexuală
Reclamă discriminarea