Săptămâna trecută, prin Ordonanța de Urgență numărul 11 din 19.03.2014, Guvernul a decis că: desființează Direcția Protecția Copilului din Ministerul Muncii care avea în atribuții prevenirea și combaterea violenței în familie, înființează Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, printre atribuțiile căreia nu apar și cele privitoare la violența în familie. Prin urmare, în 30 de zile nu va mai exista nici o instituție care să aibă ca sarcină implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.

Douăzeci de organizații nonguvernamentale au trimis o scrisoare deschisă ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Primului ministru al României în care sesizează gravitatea situației și solicită să fie luate de urgență măsurile necesare pentru înființarea unui departament care să preia sarcinile prevăzute de legea specială și care să fie împuternicit cu autoritatea necesară pentru a coordona, conduce și monitoriza activitatea tuturor actorilor implicați în prevenirea și combaterea fenomenului așa cum sunt ei prevăzuți de lege.

Iată conținutul scrisorii:

Săptămâna trecută, prin Ordonanța de Urgență numărul 11 din 19.03.2014, Guvernul a decis că: desființează Direcția Protecția Copilului din Ministerul Muncii care avea în atribuții prevenirea și combaterea violenței în familie, înființează Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, printre atribuțiile căreia nu apar și cele privitoare la violența în familie. Prin urmare, în 30 de zile nu va mai exista nici o instituție care să aibă ca sarcină implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.

Douăzeci de organizații nonguvernamentale au trimis o scrisoare deschisă ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Primului ministru al României în care sesizează gravitatea situației și solicită să fie luate de urgență măsurile necesare pentru înființarea unui departament care să preia sarcinile prevăzute de legea specială și care să fie împuternicit cu autoritatea necesară pentru a coordona, conduce și monitoriza activitatea tuturor actorilor implicați în prevenirea și combaterea fenomenului așa cum sunt ei prevăzuți de lege.

 

Iată conținutul scrisorii:

 

Domnului Victor Ponta, Prim ministru, Guvernul României

Doamnei Rovana Plumb, Ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și

Persoanelor Vârstnice

 

Stimate domnule Prim ministru,

Stimată doamnă Ministră a muncii,

În contextul în care România s-a angajat în procesul de semnare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice,

În contextul în care implementarea ordinului de protecție a victimelor violenței în familie este deficitară așa cum o dovedesc datele statistice: durata medie la nivel național de judecare a unei cereri de emitere a unui ordin de protecție este de 33 de zile,

În contextul în care o treime din județele țării nu pot oferi servicii specializate victimelor violenței în familie,

În contextul în care sub 50% din populație are informații cu privire la Legea pentru prevenirea și combaterea violenței în familie,

În condițiile în care ajung să fie constituite dosare penale în numai 2% din numărul de plângeri penale înregistrate împotriva agresorilor,

Ne adresăm Dumneavoastră în legătură cu o situație de maximă gravitate ce s-a creat în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie prin aprobarea O.U.G. 11 din 19.03.2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 203 din 21 martie 2014.

Actul normativ menționat prevede înființarea a două instituții ale administrației publice centrale prin preluare a posturilor precum şi a personalului din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al structurilor din subordinea acestuia în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, respectiv prin preluarea activităţii din domeniul protecţiei copilului de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi din domeniul adopţiilor de la Oficiul Român pentru Adopţii. Cele două instituții nou înființate sunt: Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi și Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, denumite în text „organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice”.

Cu privire la Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi în Art.4 alin (8) se precizează:

Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia ocupare şi egalitate de şanse - Compartimentul egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, este parte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acestuia.

 

Cu privire la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se descriu detaliat în text funcțiile acesteia în Art.5, alineatul (3) lit.a - d și atribuțiile acesteia în Art.5, alineatul (7) lit.a – ff.

Am constatat că între aceste atribuții și funcții nu se regăsesc cele privitoare la prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie. Nu putem crede că un fenomen complex reglementat de o lege specială – Legea 217/2003 Republicată - și de Strategia Națională pentru prevenirea și combaterea violenței în familie – HG 1156 din 2012 – pot fi acoperite de Art.5, alineat (14), respectiv:

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se substituie în toate drepturile şi obligaţiile care decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoalele, memorandumuri şi acorduri în care Oficiul Român pentru Adopţii şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Direcţia protecţia copilului sunt părţi, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acestora.

Legea 217 din 2003 Republicată prevede la în CAPITOLUL II - Instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Art.8, alineatele (3) și (4) responsabilități clare ale Ministerului Muncii în domeniu:

(3) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este autoritatea publică centrală care elaborează politica de asistenţă socială şi promovează drepturile victimelor violenţei în familie.

(4) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, elaborează şi aplică măsuri speciale de integrare pe piaţa muncii a victimelor violenţei în familie.

Solicităm să luați de urgență măsurile necesare pentru înființarea unui departament care să preia sarcinile prevăzute de legea specială și care să fie împuternicit cu autoritatea necesară pentru a coordona, conduce și monitoriza activitatea tuturor actorilor implicați în prevenirea și combaterea fenomenului așa cum sunt ei prevăzuți de lege.

Specialiștii din domeniul privat și reprezentanții societății civile cu experiență îndelungată și cu activități în domeniu sunt alături de Dumneavoastră în acest demers de reglementare a erorii ce a fost introdusă în legislație prin O.U.G.11 din 19.03.2014.

 

Mihaela Săsărman,

Președinte,

Asociația Transcena

 

Susțin această scrisoare:

Andreea Bragă, presedintă, Centrul de dezvoltare curriculară și studii de gen FILIA

Mihai Popescu, președinte, Asociația GRADO

Iolanda Beldianu, președintă, Asociația PasAlternativ

Irina Sorescu, președintă executivă, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Laura Albu, președinte executiv, Fundația Centrup pentru Mediere și Securitate Comunitară

Dina Loghin, președintă, Asociația Romanian Women s Lobby

Mihaela Mangu, președinte, Asociația ANAIS

Carmen Gheorghe, președintă, Asociația E-Romnja – Asociatia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome

Cristina Horia, director executiv, Fundația SENSIBLU

Tudorina Mihai, vicepreședintă, Asociația FRONT

Romanița Iordache, vicepreședintă, ACCEPT Romania

Dr. Borbala Koo, director executiv, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală

Ana Maita, președinte, Asociația Mame pentru Mame

Gabriel Petrescu, director executiv, Fundația pentru o Societate Deschisă

Ioana Avadani, director executiv, Centrul pentru Jurnalism Independent

Emil Moise, președinte, Asociația pentru Libertatea de Conștiință

Florin Buhuceanu, președinte executiv, ECPI – Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice

Vasile Moldovan, director executiv, Asociația pentru Promovarea Femeii din România

Mircea Valentin Toma, președinte ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 

Rețeaua VIF

Ghid pentru victimele violenței sexuale

Discriminari Urbane

Asistență și consiliere pentru violență domestică nonstop și gratuit la 0800 500 333

 

Violență domestică
Educaţie sexuală
Reclamă discriminarea