În data de 16 noiembrie 2015 – dată simbolică pentru România, întrucât reprezintă termenul limită de transpunere în legislație internă a Directivei 2012/29/UE privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității – la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, organizații neguvernamentale au avut a treia întâlnire de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor direct responsabile de soluționarea problematicii violenței de gen din România. Reprezentantele rețelelor neguvernamentaleRupem tăcerea despre violența sexuală și Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor  au continuat seria întâlnirilor consultative cu reprezentanți ai CSM, Agenției Națională pentru Egalitate de Șanse, Ministerului Justiției, Ministerului Justiției, IGPR, Academiei de Poliție, Avocatului Poporului și ai Parchetului General.

 

Foto: Oana Băluță


România are obligația de a se alinia legislației internaționale, pe tema violenței de gen

Aceste întâlniri se desfășoară în contextul necesității României de a crea un cadru legal eficient pentru protecția victimelor agresiunilor domestice și sexuale. Astfel, statul român este obligat să pună în aplicare atât prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice (Convenția de la Istanbul), pe care a semnat-o anul trecut, cât și ale Directivei 2012/29/UE privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (Directiva victimelor). Suntem încă departe de transpunerea corectă a legislației internaționale la nivel național, însă aceste întâlniri de lucru la sediul CSM constituie pași decisivi în această direcție.

Discuția a fost intensă și productivă, toate persoanele prezente având un numitor comun: este nevoie de proceduri eficiente și legi mai precise pentru protejarea victimelor, iar instituțiile statului trebuie să se implice în acest demers!


Este necesar să combatem violența de gen și sexuală și în afara familiei

În cadrul întâlnirii s-a adus de asemenea în discuție necesitatea revizuirii Legii 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, „pentru că termenul de violență în familie nu este suficient de cuprinzător”, întrucât exclude victimele violenței de gen și sexuale atunci când agresiunea e săvârșită în afara familiei, așa cum a subliniat dna Camelia Proca, specialista din partea organizației A.L.E.G.  Cei prezenți au discutat despre lărgirea definirii termenului de „violență în familie”, precum și despre posibilitatea creării unei legi separate, menite să abordeze violența de gen în afara cadrului familial.Victimele violenței sexuale au nevoie de servicii integrate și specializate

Pornind de la prevederile Directivei victimelor și ale Convenției de la Istanbul (Art. 25), dna Alexandra Columban din partea Centrului de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului, a subliniat necesitatea creării unor centre de primiri urgență în caz de viol și violență sexuală, unde victimele să beneficieze de asistență medicală, medico-legală, consiliere psihologică și juridică. Există numeroase exemple de succes de astfel de centre în țările nordice și în Marea Britanie, care s-au dovedit a ajuta victimele să depășească mai ușor trauma, încurajând totodată raportarea agresiunilor sexuale și pedepsirea agresorilor. A existat un consens că, în cadrul întâlnirile de lucru viitoare, se va discuta formula prin care aceste centre vor fi înființate, alături de organismul coordonator.

Întâlnire de lucru la CSM - 16 nov. 2015

Avem nevoie de proceduri

Directiva victimelor (2012/29/UE) impune însușirea de către statul român a unei legislații coerente și a unui set de măsuri care să faciliteze protecția victimelor violenței de gen. Dna Mihaela Săsărman, din partea Asociației Transcena, a atras atenția cu privire la multiplele probleme în implementarea ordinului de protecție în cazuri de violență în familie și a reacției uneori lente a organelor de poliție, ceea ce expune victimele pericolului de violență și răzbunare din partea agresorului. Dl. judecător Cristi Danileț a subliniat că „este necesară crearea unor proceduri

eficiente  pentru protecția  victimelor”, pentru a evita alte acte de violență. Reprezentanta CSM, Dna. judecător Corina Voicu, a avut o contribuție esențială la discuție, furnizând un material în lucru conținând posibile modificări ale Legii 217/2003 privind violența în familie. În opinia dumneaei, armonizarea acestei legi cu prevederile Convenției de la Istanbul și ale Directivei victimelor ar constitui o importantă reușită a acestui grup de lucru.


Următoarea întâlnire de lucru pe această temă va avea loc la Consiliul Superior al Magistraturii, în data de 16 decembrie 2015, când se va avansa discuția pe tema implementării unui ordin de protecție de urgență, precum și despre crearea unor proceduri de funcționare a unor centre de primiri urgență în caz de viol și violență sexuală.

**

Despre Convenția de la Istanbul

Convenţia de la Istanbul este primul tratat internaţional care conţine o definiţie a genului şi recunoaşte că femeile şi bărbaţii nu sunt doar diferenţiaţi din punct de vedere biologic, ci că există o categorie a genului, definită social, care le conferă acestora roluri şi comportamente specifice. Potrivit acestui document, violența familială și cea împotriva femeilor, în special, reprezintă o încălcare a drepturilor omului și o formă de discriminare. Convenția de la Istanbul propune crearea unor mecanisme care să garanteze protecția victimelor, să crească gradul de conștientizare a efectelor acestui fenomen, să prevină și să combată toate formele de violență.  (http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/proiectul-de-lege-privind-ratificarea-conventiei-de-la-istanbul-aprobat-de-executiv)

Notă: Acest tip de legislație protejează victimele în orice circumstanță, chiar dacă rolurile de gen în caz de agresiune sunt inversate!

Textul Convenției poate fi consultat aici: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046253e

Directiva UE(2012/29/UE)

Textul Directivei victimelor (2012/29/UE) poate fi consultat în jurnalul oficial al Uniunii Europene:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=RO


***

Rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală este formată din Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului – ACTEDO, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G., Centrul FILIA, Asociația Front, Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome E-Romnja, Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii (IEESR), Asociația Femeilor Împotriva Violenței AFIV-Artemis, CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația Transcena, Asociația Anais, Grupul QUANTIC, Asociația Pas Alternativ, Asociația Psihosfera, Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CSMC), Asociația VIVAD, Asociația Atena Delphi, Societatea de Analize AnA, Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice – ECPI, Grupul NU Înseamnă NU.

Rețeaua este finanțată prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Pentru mai multe informații, accesați www.violentadegen.ro și https://www.facebook.com/rupemtacereadespreviolenta

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 

Rețeaua VIF

Ghid pentru victimele violenței sexuale

Discriminari Urbane

Asistență și consiliere pentru violență domestică nonstop și gratuit la 0800 500 333

 

Violență domestică
Educaţie sexuală
Reclamă discriminarea