Violența împotriva femeilor este o formă de încălcare a drepturilor omului. În cele mai grave forme ale sale, violența împotriva femeilor este o încălcare a dreptului la viață. În ultimul deceniu statele Europei acordă prioritate eforturilor de a reduce toate formele în care violența împotriva femeilor se manifestă.

Considerăm că și în România instituţiile publice și locale, alături de societatea civilă, trebuie să continue şi să-şi intensifice eforturile de prevenire și combatere a violenței domestice și a violenței sexuale și să acorde atenția cuvenită tuturor celorlalte manifestări ale violenței împotriva femeilor.

Considerăm că statul trebuie să acționeze în aşa fel încât să asigure protecţia efectivă a victimelor, să îmbunătăţească accesul lor la justiţie și accesul la servicii adecvate, garantând respectarea tuturor drepturilor acestora.

Considerăm că instituțiile centrale și locale trebuie să depună toate eforturile şi să crească gradul de conştientizare al funcționarilor publici cu privire gravitatea actelor de violenţă împotriva femeilor în general. Numai după ce se va face acest prim pas se va putea realiza informarea corectă, sensibilizarea și educația la nivel național pentru egalitate și respect reciproc în relațiile între femei și bărbați în orice situație.

Considerăm totodată că este vital ca aceste eforturi să fie sprijinite prin alocarea de resurse financiare corespunzătoare de la bugetul public, întrucât violenţa împotriva femeilor reprezintă o problemă de interes public.

Considerăm că măsurile prevăzute de lege cu privire la agresori sunt insuficiente și nu transmit mesajul că statul nu tolerează violența împotriva femeilor. Statul nu poate invoca dreptul la proprietate sau dreptul la viaţă privată atunci când în viața privată se petrec fapte ce pun în pericol integritatea fizică sau psihică a unei persoane. Societatea acuză victimele iar agresorii rămân nepedepsiți.

Putem afirma că politicile publice privind combaterea violenței domestice sunt încă adoptate la nivel simbolic în România și nu oferă siguranță reală femeilor. Totodată, violența afectează diferit femeile în funcție de inegalitățile pe care acestea le trăiesc, de multe ori concomitent, pe baza etniei lor, a statutului economic, a dizabilității, a orientării a sexuale, vârstei etc. Considerăm necesară dezvoltarea unor politici publice incluzive, care să implice o abordare intersecțională și să asigure respectarea drepturilor tuturor femeilor.

         De ce solicităm măsuri pentru protecția femeilor victime

 

 •     1 din 3 femei a trecut cel puțin odată în viață printr-o formă de violență (FRA, 2014)
 •     Din 2012 până azi 91% din cererile de emitere a unui ordin de protecție sunt făcute de victime femei
 •     În anul 2014 s-au înregistrat 1.459 inculpaţi trimişi în judecată în cazuri de violență în familie, adică 2,9% din totalul celor trimişi în judecată.
 •     În anul 2014 s-au înregistrat 155 victime ale omorului în situații de violență domestică, cu 32,5% peste media perioadei 2004 – 2012. (cf. rapoartelor IGPR și Ministerului Public)
 •     De la intrarea în vigoare a Legii 25/2012 pentru modificarea Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie și până în aprilie 2015 au fost solicitate 312 ordine de protecție din care au fost admise 3.045 de cereri
 •     Media națională a duratei de judecare a unei cereri de emitere a unui ordin de protecție este de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la instanță.
 •     De la momentul agresiunii până la depunerea la instanță a cererii de ordin de protecție trec cel puțin 7 zile
 •     În anul 2014 și primele 6 luni din 2015 s-au înregistrat 50.507 de sesizări la 112 pentru cazuri de violență domestică (violență în familie)

           Ce măsuri solicităm

 •     Ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice denumită Convenția de la Istanbul
 •     Transpunerea corectă a Directivei 29/2012 a UE în legislație internă, inclusiv pentru a garanta accesul victimelor violenței de gen la servicii de asistenţă psihologică, juridică, socială şi medicală de calitate, gratuite și corespunzătoare traumei suferite și identificarea unor soluţii de parteneriat cu organizaţii din societatea civilă cu experienţă
 •     Introducerea în legislație a ordinului de protecție de urgență pentru victimele violenței domestice cu măsura evacuării imediate a agresorului pentru minimum 14 zile pe baza evaluării riscului de recidivă
 •     Măsuri adecvate pentru îndepărtarea de victimă și supravegherea agresorului pe baza evaluării riscului de recidivă
 •     Proceduri pentru supravegherea respectării măsurilor din ordinele de protecție
 •     Creșterea cuantumului pedepsei pentru încălcarea ordinului de protecție la maximum 5 ani
 •     Considerarea cazurilor de violență împotriva femeilor drept cazuri de interes public
 •     Criterii clare pentru începerea acțiunii penale fără plângerea prealabilă a victimei, în cazurile de violență domestică
 •     Eliminarea prevederii cu privire la împăcarea părților care elimină răspunderea penală din articolele Codului penal referitoare la violența domestică (violența în familie)
 •     Alocarea de fonduri publice de la bugetul Statului și de la bugetele locale, pentru servicii de asistență specializată socială, psihologică și juridică și adăposturi. Cel puțin 1 adăpost pentru victimele violenței domestice în fiecare județ.


 

Susținem solicitările Rețelei Rupem tăcerea despre violența sexuală

 •     Impunerea unor sancțiuni concrete și pe măsura faptei comise pentru agresorii sexuali și asigurarea protecției victimei în timpul investigației și procedurilor juridice
 •     Înființarea unui serviciu integrat pentru victimele violenței sexuale, preferabil în cadrul unităților de primiri urgențe în fiecare județ, care să ofere un răspuns imediat, coordonat și integrat vicimelor, inclusiv asistență medicală de urgență, examinare medico-legală, consiliere psihologică, informarea privind drepturile victimei și sprijin în vederea demersului juridic. Alocarea de fonduri pentru înființarea acestor servicii.
 •     Protecția efectivă a supraviețuitoarelor violenței sexuale, prin îmbunătăţirea măsurilor preventive din Codul Penal şi introducerea unor măsuri ca ordinul de protecţie/restricţie pe tot parcursul procedurilor penale
 •     Prevenirea infracțiunilor de agresiune sexuală, prin campanii de educație cu impact pe termen lung, și descurajarea lor prin pedepse legale proporţionale cu gravitatea faptei comise
 •     Adoptarea de norme de lucru interne și organizarea de activități de formare pentru polițiști, procurori, medici legiști, judecători și alți specialiști care intră în contact cu supraviețuitoarele violenței sexuale, pentru a evita revictimizarea acestora.
 •     Definirea și implementarea unei strategii de prevenție a violenței sexuale și a tuturor formelor de violență îndreptate împotriva femeilor
 •     Stabilirea unui protocol de colaborare multisectorial (Ministerul Sănătății, Poliție, alți actori) pentru a putea oferi un serviciu integrat victimelor violenței sexuale

 

16 zile de activism pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

Calendarul activităților.


 

 •     25 noiembrie – lansarea scrisorii deschise către decidenții politici și executiv: ”Cerem includerea în programul noului guvern a unor măsuri pentru siguranța femeilor victime ale violențelor domestice și sexuale”
 •     25 noiembrie – Prezentare referitoare la cazuri de victime care beneficiază de ordin de protecție la un seminar pentru polițiști organizat de IGPR la Sibiu – A.L.E.G.
 •     25 noiembrie – Evenimentul stradal anual Martorele Tăcute Vorbesc, cu povești ale femeilor ucise, o seară de veghe în zona fântânii de pe str. Nicolae Bălcescu din Sibiu între orele 16:00 şi 19:00 – A.L.E.G.
 •     25 noiembrie – Atelier ‘’Sensibilizarea actorilor locali cu privire la formele de violența asupra femeilor rome și nerome’’ Craiova, 14.00 – 16.00, Prefectura – Asociația E-Romnja
 •     25 – 30 noiembrie – Colectare de date privind hartuirea sexuala in universitati până pe 30 noiembrie. Completarea acestui chestionar de catre persoane din mediul universitar (studenți, doctoranzi, profesori, personal de conducere, personal administrativ) ne va ajuta să înțelegem dacă hărțuirea sexuală este o problemă și să identificăm obstacolele existente pentru persoanele care au trecut prin hărtuire sexuală – chestionar on-line – Centrul FILIA
 •     24 noiembrie, 14, 15 decembrie – prezentări în licee din București pe tema violenței împotriva femeilor; distribuire de materiale de conștientizare insigne și stickere – Asociația Transcena
 •     26, 27 noiembrie, 2, 3 decembrie – distribuirea într-un număr de 20 de cabinete ale medicilor de familie a  materialelor informative cu privire la violența domestică: servicii de suport, ordin de protecție și alte măsuri de sprijin pentru victime (2 flyere, 1 print A4); distribuirea unui însemn al campaniei „Împreună pentru siguranța femeilor!” însoțit de logo-ul rețelei sub formă de insignă și stickere cu mesaje de sensibilizare; dorim ca materialele să fie disponibile membrilor publicului și cadrelor medicale pentru informație și promovarea mesajelor noastre – Asociația Transcena, GRADO, Centrul FILIA, Asociația FRONT
 •     26 noiembrie – Teatru forum la Giurgiu despre violența asupra femeilor rome 16.00 – 19.00 – Asociația E-Romnja
 •     27 noiembrie – discuție cu studenții Facultății de Drept, Universitatea VALAHIA din Târgoviște pe tema „Ordinul de protecție a victimelor violentei în familie – aspecte legale și de implementare” – Asociația Front
 •     27-29 noiembrie – Gura Humorului, jud.Suceava – Sesiune de instruire regională pentru profesioniştii din regiunea Moldovei în cadrul proiectului Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple – 75 profesionisti din regiunea Moldovei cu responsabilităţi în lucrul cu victimele violenţei pe baza de gen – curs susținut de Fundația CMSC.
 •     2 decembrie – lansarea petiției on-line pentru ordinul de protecție de urgență – Centrul FILIA
 •     2 și 3 decembrie – ateliere de lucru cu elevi din clasele a IX-a și a X-a din Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă. Atelierele au scopul de a informa și sensibiliza elevii față de hărțuirea sexuală, cât și față de alte forme de violență împotriva femeilor – Centrul FILIA
 •     4 decembrie – masa rotundă „Cu ce ne poate ajuta legea” – cu participarea unui număr de 12 supraviețuitoare ale violenței domestice – sediul Asociației ANAIS – Transcena, ANAIS
 •     7 decembrie – lansarea Studiului privind ordinele de protecție – 2015, a traducerii în limba engleză a studiilor realizate în Rețea în 2013 și 2014 și a Ghidului de bune practici; prezentarea rezultatelor mesei rotunde „Cu ce ne poate ajuta legea”; conferință de presă; atelier de lucru cu participarea membrilor rețelei cu privire la propunerile legislative pentru armonizarea legislației cu prevederile Convenției de la Istanbul – Asociația Transcena
 •     16 decembrie – prezentare într-o secție de lucru MODCOMF a problematicii violenței împotriva femeilor – Asociația Transcena
 •     17-20 decembrie – lansarea cărții „Povestea Ei –femeile în comunitățile rurale multietnice – în orașele Tg.Neamț, Suceava, Iași – carte de interviuri cu femei lider din mediul rural de etnie roma, prezentând soluții vis a vis de abuzul fizic, emoțional și economic și povestea unor femei care au reușit să treacă peste obstacole de tip social, cultural și educațional – parteneri Fundația CMSC, Societatea Doamnelor Bucovinene, Romanian Women’s Lobby
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 

Rețeaua VIF

Ghid pentru victimele violenței sexuale

Discriminari Urbane

Asistență și consiliere pentru violență domestică nonstop și gratuit la 0800 500 333

 

Violență domestică
Educaţie sexuală
Reclamă discriminarea