Cadrele didactice din învățământul preuniversitar au la dispoziție, începând de astăzi, un manual pentru predarea și integrarea la clasă a egalității de gen, cuprinzând fundamente teoretice și sugestii concrete de activități pentru a aborda egalitatea de gen la clasă, dintr-o perspectivă incluzivă și intersecțională.

Manualul a fost elaborat o echipă de experte și cercetătoare alcătuită din Alexandra Columban, Irina Ilisei, Dana Marțiș, Laura Grünberg, Georgiana Lincan și Andreea Voina, în cadrul proiectului EGALIS: egalitate de gen prin schimbare socială și educație.

Înainte de publicare, manualul a fost testat de către specialiști și practicieni din învățământul preuniversitar pentru a garanta că răspunde nevoilor cadrelor didactice și elevilor, respectiv că aspectele teoretice prezentate în manual sunt relevante, clar prezentate, dar și că activitățile propuse pot fi implementate în activitatea la clasă.

„Situațiile în care există inegalitate de gen apar deseori în mediul școlar și se răsfrâng asupra tuturor elevilor, nu doar asupra celor vulnerabili, de multe ori consecințele fiind profunde, iar profesorii trebuie să fie capabili să gestioneze astfel de situații.” - a subliniat Ligia Murășan, profesoară de Limba și literatura română în localitatea Almașu, jud. Sălaj, una din cadrele didactice consultate în elaborarea materialului. „Din păcate, în clase încă circulă păreri conform cărora fetele nu ar fi suficient de potrivite precum băieții la diverse activități care implică utilizarea rațiunii și a inteligenței, fiindu-le atribuite, mai degrabă, treburile gospodărești. Aceste concepții greșite sunt împărtășite de mulți elevi, ca urmare a unei insuficiente informări pe tema egalității de gen. Este necesar ca profesorii să fie instruiți în ceea ce privește egalitatea de gen, indiferent de materia pe care o predau.” - a mai adăugat ea.

Manualul este structurat în cinci capitole și cuprinde aspecte teoretice despre stereotipii și prejudecăți de gen, informații despre diferite forme de discriminare a fetelor și femeilor, inclusiv exemple din cazuistica CEDO și CNCD, și teme vizate de egalitate de gen, în special în ceea ce privește educația. Secțiunea rezervată conceptului de intersecționalitate a fost inclusă pentru a sublinia modul în care multiplele dimensiuni identitare ale unei persoane (etnie, orientare sexuală, dizabilitate, gen, vârstă etc.) se pot întrepătrunde și crea vulnerabilități suplimentare.

Manualul cuprinde o analiză o programelor școlare de gimnaziu și liceu care se pretează la introducerea elementelor de egalitate de gen, anume: „Consiliere și dezvoltare personală”, „Limba și literatura română”, „Limba și literatura maternă maghiară”, „Limba și literatura maternă rromani”, „Istorie”, „Educație socială”, „Logică”, „Psihologie”, „Economie” și „Filosofie” și numeroase sugestii concrete de teme și activități pentru disciplinele de mai sus, dar și pentru limbile străine în general. Nu în ultimul rând, toate cadrele didactice, indiferent de specializarea lor, pot utiliza materialele din manual la orele de consiliere și dezvoltare personală, respectiv consiliere și orientare.

Ultima parte a manualului, mai aplicată, conține anexe, fișe de lucru și exerciții, cu ilustrații, scheme, materiale video și trimiteri către resurse suplimentare, pe care profesorii le pot implementa la clasă, spre exemplu chestionare de (auto)evaluare pentru profesori, exerciții despre stereotipuri și prejudecăți, discriminare și intersecționalitate și numeroase idei de proiecte pe tema egalității de gen.

De ce un manual pentru profesori

La momentul actual, cadrele didactice care doresc să abordeze egalitatea de gen la clasă se bazează în principal pe propriile intuiții și cunoștințe, neavând parte de sprijin formal: programele școlare, manualele și auxiliarele didactice conțin extrem de puține elemente sensibile la dimensiunea de gen și adeseori trec cu vederea teme relevante din această sferă. De asemenea, oferta de cursuri de formare pe acest subiect este extrem de limitată: majoritatea sesiunilor de instruire organizate de Casele Corpurilor Didactice (CCD-uri) și de alți furnizori acreditați de formare continuă nu ating deloc sau doar în trecere egalitatea de gen. Așadar, de multe ori încă din primii ani de școală sunt perpetuate diferite stereotipuri despre fete și băieți, care, în timp, pot influența atât performanțele școlare în diverse domenii, cât și alegerile profesionale și a studiilor universitare, în sensul descurajării fetelor de a se îndrepta către domenii considerate mai degrabă ca fiind apanajul băieților (științe, informatică, domenii tehnice) și descurajării băieților de a urma domenii umaniste.

De ce este relevantă abordarea

egalității de gen în învățământ

Educația, încă de la vârste fragede, joacă un rol esențial în cultivarea respectului pentru diversitate, a valorilor democratice și a nediscriminării. În contextul actual al tendințelor politice și sociale iliberale și conservatoare, al mișcărilor anti-gen, al atacurilor împotriva studiilor de gen, etichetate peiorativ drept „ideologie de gen”, este cu atât mai important ca școala să își asume rolul de promotor al egalității de șanse și nediscriminării. Profesorii și profesoarele au puterea de a da încredere elevilor și elevelor în propriile forțe – și adeseori fac acest lucru – și de a-i încuraja să participe în mod egal și echitabil la toate sferele vieții sociale, politice, profesionale și domestice. Totodată, școala are un rol esențial în combaterea rolurilor de gen patriarhale, a violenței de gen și a discriminării, menținându-se ca principalul mediu în care se poate asigura transmiterea principiilor egalității de gen în rândul viitoarelor generații. 

Manualul poate fi descărcat online de aici: https://ongen.ro/2022/09/07/manual-egalitate-de-gen/


0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 

Rețeaua VIF

Ghid pentru victimele violenței sexuale

Discriminari Urbane

Asistență și consiliere pentru violență domestică nonstop și gratuit la 0800 500 333

 

Violență domestică
Educaţie sexuală
Reclamă discriminarea