Direcţia Egalitate de Sanse intre Femei si Bărbaţi din Ministerul Muncii

În anul 2010 a fost desfiinţată Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Atribuţiile Agenţiei se regăsesc parţial în cadrul Direcţiei Egalitate de Şanse şi Ocupare. Acestea sunt:

  • Elaborarea politicilor şi planurilor naţionale de acţiune ale Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi coordonarea aplicării acestora;
  • Primirea de reclamaţii/plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative, referitoare la principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi al nediscriminării după criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, instituţii publice şi private şi transmiterea lor către instituţiile competente în vederea soluţionării şi aplicării sancţiunii;
  • Avizarea proiectelor de acte normative, iniţiate de celelalte ministere şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în vederea integrării şi respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
  • Elaborarea de rapoarte, studii, analize şi prognoze privind aplicarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în toate domeniile de activitate;
  • Asigurarea schimbului de informaţii cu organismele europene şi alte organisme şi instituţii internaţionale la care România este parte, pentru domeniul egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei.

http://www.mmuncii.ro/j3/index.php/ro/familie/egalitate-de-sanse-intre-femei-si-barbati/1004-prezentare-si-atributii

 

 

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (C.N.C.D.)

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (C.N.C.D.) este autoritatea de stat autonoma, sub control parlamentar, care isi desfasoara activitatea in vederea combaterii faptelor de discriminare, in conformitate cu legislatia interna in vigoare (O.G. nr. 137/2000) si cu documentele internationale la care Romania este parte.

In mod oficial, CNCD isi exercita atributiile in urmatoarele domenii: prevenirea faptelor de discriminare; medierea faptelor de discriminare; investigarea, constatarea si sanctionarea faptelor de discriminare; monitorizarea cazurilor de discriminare; acordarea de asistenta de specialitate victimelor discriminarii. In realitate, unele dintre aceste atributii sunt limitate: activitatea de mediere are loc doar in momentul investigatiei sau al constatarii faptei de discriminare, atunci cand partea reclamata admite incalcarea legislatiei in domeniu, iar asistenta de specialitate se exprima doar prin prezentarea instrumentelor juridice pe care le are la dispozitie persoana discriminata.

In conformitate cu prevederile O.G. 137/2000, orice discriminare, inclusiv cea pe criterii de sex, poate face obiectul unor sesizari catre C.N.C.D., iar in jurisprudenta consiliului se numara si hotarari cu privire la plangeri ce au drept obiect presupuse acte de discriminare in care dimensiunea de gen este prezenta (la angajare, cazuri de hartuire sexuala etc.).

http://www.cncd.org.ro/

 

 

Comisia pentru egalitate de sanse pentru femei si barbati

a Camerei Deputatilor

Comisia pentru egalitate de sanse pentru femei si barbati a Camerei Deputatilor este una dintre comisiile permanente ale legislativului, infiintata la 18.11.2003 si care numara, in prezent, 12 membri proveniti din randul partidelor parlamentare (PD-L, PSD, PNL, PC si UDMR) si un reprezentant al minoritatilor.

Este structura care numara printre domeniile sale de activitate integrarea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati in initiativele legislative, precum si urmarirea aplicarii prevederilor referitoare la egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati din documentele internationale ratificate de Romania.

http://www.cdep.ro/comisii/egalitate_sanse

 

INSTITUTII EUROPENE


Comitetul pentru Drepturile Femeilor si Egalitate de Gen

(Committee on Women’s Rights and Gender Equality) - FEMM

FEMM este comisia Parlamentului European care are competente cu privire la: definirea, promovarea si apararea drepturilor femeilor in Uniunea Europeana, precum si in monitorizarea masurilor luate in acest scop de catre comunitate; promovarea drepturilor femeilor in tarile terte; politica de egalitate de sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste piata fortei de munca si tratamentul la locul de munca; eliminarea oricarei forme de discriminare fondată pe gen; punerea in aplicare si continuarea integrarii dimensiunii privind egalitatea de sanse in toate domeniile; controlul aplicarii acordurilor si conventiilor international privind drepturile femeii; politica de informare cu privire la femei.

Presedinta comisiei: Eva-Britt Svensson (Grupul Confedereal al Stangii Unite Europene/Stanga Verde Nordica – Suedia).

Printre membrii supleanti ai comisiei se numara si europarlamentarele romane Norica Nicolai (PNL) si Rovana Plumb (PSD).

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/femm_home_en.htm/

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do/

 

 

Institutul European pentru Egalitate de Gen

(European Institute for Gender Equality)

Insitututul European pentru Egalitate de Gen este o agentie europeana creata pentru sprijinul statelor membre si al institutiilor europene (in special, al Comisiei) in efortul de a promova egalitatea de gen, de a lupta impotriva discriminarii bazate pe sex si de a creste nivelul de constientizare pe probleme de gen.

Sarcinile institutului constau in: colectarea si analizarea comparativa a datelor referitoare la problemele de gen, dezvoltarea instrumentelor metodologice (in special, in domeniul integrarii dimensiunii de gen in politicile publice), facilitarea schimburilor si dialogului intre partile interesate, cresterea nivelului de constientizare in randul cetatenilor Uniunii Europene.

Sediul institutului se afla in Vilnius (Lituania), iar bugetul institutului pentru perioada 2007 – 2013 este de 52,5 milioane euro.

 

http://www.eige.europa.eu/

 

Reteaua Comitetelor Parlamentare pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati din Uniunea Europeana

(Network of Parliamentary Committees for Equal Opportunities for Women and Men in the European Union) - NCEO

NCEO reprezinta o structura de cooperare intre comisiile responsabile pentru politicile egalitatii de sanse intre femei si barbate din parlamentele nationale ale statelor member si Parlamentul European.

Obiectivele NCEO constau in: imbunatatirea comunicarii, schimbului de idei si intelegerii commune intre membrii comisiilor parlamentare insarcinate cu drepturile femeilor; intensificarea dezbaterilor intre expertii in egalitatea de gen din Uniunea Europeană; monitorizarea politicilor pentru egalitate de gen in activitatea parlamentara.

NCEO organizeaza intalniri anuale, in parlamentul tarii care detine presedintia Consiliului in al doilea semestru al fiecarui an.

http://www.europarl.eu.int/comparl/femm/ccec/presentation/default_en.htm/

 

Comitetul consultativ pentru egalitatea de sanse

intre femei si barbati

Comitetul consultativ pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati sprijina Comisia in formularea si punerea in aplicare a masurilor UE menite sa promoveze egalitatea de sanse intre femei si barbati. Comitetul este alcatuit din reprezentanti ai statelor membre, ai partenerilor sociali la nivel comunitar si ai organizatiilor neguvernamentale.


0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 

Rețeaua VIF

Ghid pentru victimele violenței sexuale

Discriminari Urbane

Asistență și consiliere pentru violență domestică nonstop și gratuit la 0800 500 333

 

Violență domestică
Educaţie sexuală
Reclamă discriminarea